Istoric

S-a înfiinţat în data de 13.03.1992 şi este constituită potrivit Hotărarii Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 1821/1990, a Ordinului  Ministrului de Interne nr.81/1990 şi a Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată prin Legea nr.246/25.07.2005, având în prezent, un număr de peste 2000 de membri.

Asociaţia are caracter nelucrativ, nonprofit, apolitic, umanitar, este constituită prin liberul consimţământ al fondatorilor, bazată pe libertatea de conştiinţă, dreptul la asociere şi acţiune în scopurile prezentate în actualul statut.

Scopul Asociaţiei este crearea cadrului organizatoric pentru realizarea desfăşurării, coordonării şi conducerii activităţilor de educaţie fizică, sport şi turism, precum şi pregătirea loturilor sportive formate din membri Asociaţiei, în vederea participării acestora la concursurile şi campionatele interne şi internaţionale, organizate conform calendarelor sportive şi a regulamentelor competiţionale.

Asociaţia Sportivă ”Pompierul” Bucureşti, prin întreaga sa activitate, vizează realizarea următoarelor obiective:

  • Realizarea pregătirii fizice complexe a membrilor asociaţiei;
  • Organizarea de activităţi de educaţie fizică, sport şi turism cu membrii asociaţiei şi membri de familie ai acestora;
  • Menţinerea şi întreţinerea sănătăţii, dezvoltarea caliţăţilor fizice şi morale ale membrilor;
  • Editarea de publicaţii cu tematică specifică activităţii asociaţiei;
  • Dezvoltarea colaborării sportive în ţară şi străinătate, participarea la activităţi sportive, cultural-educative şi de turism organizate de unităţile sportive mondiale, europene sau zonale.

Atragerea de sponsorizări, donaţii, ajutoare materiale din ţară şi străinătate în vederea susţinerii programelor şi activităţilor desfăşurate de către asociaţie în vederea susţinerii programelor şi activităţilor desfăşurate de către asociaţie în vederea îndeplinirii scopului acesteia.

Activităţile desfăşurate de asociaţie se organizează şi se desfăşoară conform programelor de activitate proprii şi a calendarului sportiv anual.

Toţi membrii, indiferent de categorie au dreptul să participe la activităţile asociaţiei şi să folosească amenajările sportive ale asociaţiei sau pe care aceasta le întreţine (ex. săli de sport, piscine, terenuri de sport, etc.), dintre acestea: piscina și terenul de minifotbal de la Centrul de Pregătire al Pompierilor și sălile de sport din toate subunitățile.

Asociaţia Sportivă ”Pompierul” Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Ing. Elie Radu, nr. 2, sector 5.

Preşedinte,

ing. Dan Dumitrescu.